-
مشاهده آخرین آمار روزانه نیروگاهها
 
         
آمار نیروگاهها
یادداشتهای روزانه
  
قابل توجه مهندسین شیفت
لطفا جهت ورود اطلاعات گزارش روزانه از فرم خام ایجاد شده توسط برنامه استفاده شود تا از احتمال ایجاد خطای عدم انطباق کنتورها جلوگیری شود
قابل توجه سرپرستان بهره برداری
لطفا قبل از ساعت 8:30 گزارشات روزانه تایید گردد
 

           
تماس با ما
 
علی اکبر نوروزی
222
لیلا حمزوی نیا
115
مهرداد حاجی کاظمی
117
بهروز خانی
156
یدا... بهمنی
181
علی اصغر امرالهی
120
غلامعلی جوکار
123
امید پردل
164
سید مهدی موسوی
149
رکسانا باستانی
148
سمانه دهقان
158
مهرداد علیشیر
169
حسین دهدشتی
221
اردلان لرفرد
138
بهمنیار مهبودی
153
مهدی پروین
162
عبداالحمید دبیری
131
مهرداد زارعی
147
نصرا..هوشیار
160
علی تیموری
159
محمود ملک نسب
154
منصور بهاری خوب
137
سیاوش جواهری
136
رحیم بهشت آیین
129
سیدهادی اثنی عشری
135
حمید داودی
126
 
 
 
 
 
آمار کاربران
207591 : بازدید کنندگان کل
1 :  کاربران آنلاین
1 : مهمانان آنلاین
0 : اعضای آنلاین